با پاسخ دادن به هر سه سوال در هر هفته یک نمره مثبت بگیر.

نمره مثبت بگیر شماره 2


پاسخ سوال ها در پایان هفته داده می شود.


اندازه فایل : 197کیلوبایت


آذر 95/09/12

با پاسخ دادن به هر سه سوال در هر هفته یک نمره مثبت بگیر.

نمره مثبت بگیر شماره 1


پاسخ سوال ها در پایان هفته داده می شود.


اندازه فایل : 107کیلوبایت


آبان 95/08/21

ارسال نظر